نقدینگی 1 result

حجم نقدینگی مرز ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده از رشد ۱۴.۳ درصدی حجم نقدینگی در پایان آبان ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته خبر می‌دهد به‌طوری‌که میزان نقدینگی از حدود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۱۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای ۹ ماهه امسال رسیده است.....