نرخ رشد 1 result

بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را پیش بینی کرد.

بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۷»  بانک جهانی ، ایران در سال ۲۰۱۷ پس از کشور جیبوتی بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت. بنا به‌پیش بینی این بانک، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۴.۸ و ۴.۵ درصد خواهد بود. ...