فناوری 1 result

اولین جاده خورشیدی جهان در فرانسه افتتاح شد

اولین جاده خورشیدی جهان در روستایی در کشور فرانسه افتتاح شد. این اقدام در واقع شروعی بزرگ برای حرکت به سمت پایان استفاده از سوخت های فسیلی در خودروهاست.در ادامه با موربس همراه باشید....