تولید هفت مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

آذرماه امسال تولید هفت مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.این وانت ها شامل وانت آریسان،وانت وینگل،وانت وینگل دو کابین،وانت پادرا،وانت مزدا  ووانت پاژن می شود.

تولید وانت آریسان شرکت ایران‌خودرو تبریز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۲ دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید وانت وینگل دو کابین تک دیفرانسیل شرکت سازه‌های خودرو دیار نیز متوقف‌شده و از پنج دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

آذرماه امسال تولید وانت وینگل دو کابین دو دیفرانسیل دیگر محصول شرکت سازه‌های خودرو دیار نیز متوقف‌شده و از چهار دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسید.

در این مدت تولید وانت پادرا شرکت زامیاد نیز ۱۰۰ درصد کاهش‌یافته و از ۲۴ دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

تولید وانت مزدا تک کابین دوگانه‌سوز گروه بهمن نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از یک دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسید.

همچنین تولید وانت مزدا دو کابین دوگانه‌سوز دیگر محصول گروه بهمن نیز ۱۰۰ درصد کاهش‌یافته و از سه دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

تولید وانت پاژن شرکت مرتب نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بود و از سه دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسید.

 

author-avatar

سردبیر بخش خبر